Değerlerimiz


Değerlerimiz

 

Diğergamlık, şeffaflık, fayda sağlamak, model olmak, güvenilirlik, yenilikçilik, erdem merkezli, sürekli eğitim…
 

Diğergamlık… Başkalarını düşünen, düşmüşün yanında saf almanın en büyük erdem olduğunun bilincinde olan…
 

Şeffaflık… Tertemiz bir hizmet anlayışı ile yaptığı tüm faaliyetleri topluma duyuran, hesabi değil hasbi olan…


Fayda sağlamak… Çocuk ve gençlerimizin yetiştirilmesine katkı sağlamak için yol ve yöntemler geliştiren…


Model olmak… Geçmişimizden gelen kadim sesin modern zamanlardaki tecellisine mazhar olabilmek için gayret eden


Güvenilirlik… Yaptığı her hizmeti Allah korkusu ve sevgisiyle yapan ve bu sebeple kalplerde emniyet oluşturan ve itimat telkin eden


Yenilikçilik… Yaşadığı zamanın gerisinden kalmayıp her daim kendini çağın gerektirdiği şekilde geliştiren

 

Erdem merkezli…İyi insan, örnek bir müminin sahip olması gereken erdemlerin kazanımını öncelik alan


Sürekli eğitim… Eğitimin anne karnında başladığının farkında olup, hayat denen eğitim koşusunu son nefesine kadar bırakmayan